Muziejus

Muziejus įkurtas 2002m. Muziejui vadovauja istorijos vyr. mokytoja A. Grikevičienė.

2004m. rudenį muziejus persikėlė į pagrindinį pastatą.

Muziejaus stenduose eksponuojama:

 • Mokyklos raida (kaip kūrėsi mokykla)
 • Mokyklos vadovai
 • Mokykloje dirbę mokytojai
 • Popamokinė mokinių veikla (praeitis ir dabartis)
 • Tradiciniai mokyklos renginiai
 • Žymūs kraštiečiai

Muziejuje sukaupta medžiaga:

 • Labūnavos tremtiniai
 • Labūnavos kapinių aprašas
 • Mokyklos mokinių sąrašai (1949-2006m)
 • Mokytojos O. Klavaitienės poezija
 • Baigianti sudaryti mokykloje dirbusių mokytojų sąrašai (1949-2006m.)
 • Renkamos mokinių laidų nuotraukos

Muziejuje eksponuojama:

 • Senoviniai vadovėliai, pažymių knygelės, grožinė literatūra
 • Pirmieji mokyklos žurnalai
 • Pašto ženklai
 • Pinigai
 • Linksmoji atributika (šimtadienio kalendoriai, testamentai ir kt.

     

       

 

 

MŪSŲ MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ IR MOKINIŲ SĄRAŠAI

 Nuo 1950m iki šių dienų

 

Mokslo

metai

Lai

da

Mok sk.

Merg.

sk.

Bern

sk.

 

Auklėtojas

Kla

  1949-1950m.m. įkuriama septynmetė mokykla. Laikinai mokykla įsikūrė Pakapiuose, Kauno r.,Stasio Petraičio ir Onos Pakštienės privačiuose namuose, nes buvo ruošiamos patalpos Labūnavos špitolėje.

  1950 m. sausio mėn. mokykla perkeliama į Labūnavą.

 

Mokyklos direktorius Vladas Dambauskas

 

1949 -1950

1

 

 

 

 

6

1950 -1951

2

26

13

13

R. Lemtienė                       

6

 

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

 

1951 - 1952

3

24

14

10

                     

6

1952 - 1953

-

27

14

13

E. Baltušnikienė       

6

Mokinių sąrašas tas pats, tik prisidėjo keletą  mokinių.                   

1953 - 1954

4

30

16

14

E. Baltušnikienė                

7

1954 - 1955

5

18

11

7

 ?                                               

7

1955 - 1956

6

15

9

6

V.Martusevičius                                                   

7

 

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 

1956 - 1957

7

18

10

8

?                                                

7

1957 - 1958

8

15

10

5

E. Skarupskienė                      

7

1958 - 1959

9

20

10

10

?

7

1959 - 1960

10

17

10

7

?                                                          

7

1960 - 1961

    -

19

11

8

J. Kretavičienė            

7

Labūnavos 8-metė 1961m.

(dalis mokinių išeina, dalis lieka toliau mokytis)

1961 - 1962

11

11

8

3

J. Kretavičienė             

8

1962 - 1963

12

19

12

7

P. Labutis

8

1963 - 1964

13

17

5

12

?

8

1964 - 1965

14

17

7

10

?

8

1965 - 1966

15

13

5

8

?

8

1966 - 1967

16

23

11

12

?

8

1967 - 1968

17

31

14

17

R. Babenskienė

8

1968 - 1969

18

29

25

4

K.Stanionienė

8

1969 - 1970

19

22

8

14

J. Kretavičienė

8

1970 - 1971

20

13

7

6

?

8

 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

 

1971 - 1972

21

20

11

9

R. Babenskienė

8

1972 - 1973

22

19

11

8

J. Kretavičienė

8

1973 - 1974

23

26

14

12

G. Burnytė

8

 

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

 

1974 - 1975

24

29

15

14

A. Petraitytė

8

1975 - 1976

25

31

15

16

P. Labutis

8

1976 - 1977

26

32

9

23

R. Babenskienė

8

1977 - 1978

27

28

7

21

V.Sinickienė

8

1978 - 1979

28

29

17

12

G. Burnytė

8

1979 - 1980

29

35

16

19

A.Petraitytė-Jarienė,  H.Lukoševičienė               

8

1980 - 1981

30

27

12

15

P. Labutis,

V. Sinickienė

8

1981 - 1982

31

24

11

13

R. Babenskienė    

8

 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

 

1982 - 1983

32

22

10

12

V. Ulickienė

8

1983 - 1984

33

20

8

12

V.Pauliukaitienė

8

1984 - 1985

34

21

10

11

K. Čepulis

8

 

Mokyklos direktorius Valdemaras Skugaras

 

1985 -1986

35

25

13

12

S. Čepulienė

8

 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Nepilna vidurinė mokykla (1986m.)

 

1986 - 1987

36

19

13

6

R. Babenskienė

9

1987 - 1988

37

14

6

8

V. Sinickienė 

9

 

 Devynmetė mokykla (1988m.) 

 

1988 - 1989

38

19

10

9

V.Pauliukaitienė

9

 

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

 

1989 - 1990

39

21

11

10

R. Karnilavičienė

R. Zakšauskaitė

9

1990 - 1991

40

18

6

12

S. Čepulienė

9a

1990 - 1991

40

14

5

9

A. Adomaitis

9b

1991 - 1992

41

10

6

4

R. Babenskienė

9

1992 - 1993

42

 

11

4

7

V. Sinickienė

9

 

Labūnavos pagrindinė mokykla 1993 m.

 

1993 - 1994

43

20

7

13

A. Jurgutytė (Grikevičienė)

9

1994 - 1995

44

13

9

4

J. Černauskienė

9

1995 - 1996

45

15

10

5

V.Pauliukaitienė

9

1996 - 1997

46

15

4

11

N. Steiblienė

9

1997 - 1998

 

10

5

5

A. Grikevičienė

9

1998 - 1999

Mokiniai lieka mokytis 10 kl.

1999 - 2000

48

6

3

3

T. Balsienė

10

2000 - 2001

49

14

5

9

V. Matonienė

10

2001 - 2002

50

11

4

7

V.Pauliukaitienė

10

2002 - 2003

51

9

2

7

G. Ivaškevičiūtė

10

2003 - 2004

52

21

12

9

A. Grikevičienė

10

2004 - 2005

53

10

4

6

V. Vėlienė

10

2005 - 2006

54

12

4

8

N. Steblienė

10

2006 - 2007

55

9

4

5

V. Matonienė

10

2007 - 2008

56

16

6

10

J. Černauskienė

10

2008 - 2009

57

9

5

4

G. Ivaškevičiūtė

10

2009 - 2010

58

8

4

4

A. Grikevičienė

10

2010 - 2011

59

9

2

7

V. Vėlienė

10

2011 - 2012

60

5

1

4

V. Pauliukaitienė

10

 

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

 

2012 - 2013

61

10

4

6

V. Pauliukaitienė

10

2013 - 2014

62

6

2

4

V. Matonienė

10

2014 - 2015

63

6

3

3

N. Steiblienė

10

2015 – 2016

 

64

6

2

4

G.Ivaškevičiūtė-Dirdė

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR BAIGIAMŲJŲ  KLASIŲ MOKINIŲ

 SĄRAŠAI NUO 1950-2016 M.M.

1950 -1951

Mokyklos direktorius Vladas Dambauskas

                         1. Dambauskienė Juzefa  -  lietuvių k., gamta

                         2. Dambauskas Vladas     - aritmetika, fizinis lav.

                         3. Lipinskaitė Joana          - istorija, fizika

                         4. Lemtienė Regina           - geografija, rusų k., muzika

1950 -1951

Auklėtoja Regina Lemtienė  6 klasė

1. Čelkytė Ona                  

2. Čelkys Povilas           

3. Damanskas Stasys

4. Jakštaitė Janina

5. Jablonskytė Genė

6. Jablonskys Vytas

7. Jablonskis Kęstutis

8. Jablonskytė Gėnė

9. Labutytė Regina

10. Lekečinskaitė Jadvyga                     

11. Kalipaitė Vanda

12. Maštaitis Vacys

13. Maštaitis Edvardas

14. Pakštytė Aldona

15. Plančiūnaitė Regina

16. Plančiūnas Povilas

17. Rakickas Mečys

18. Ručinskas Ksaveras

19. Radaitė Irena

20. Sakalauskaitė Irena

21. Šataitė Danutė

22. Šidlauskas Stasys

23. Salauskas Mečys

24. Žukauskaitė Ramutė

25. Žemaitaitis Gediminas

26. Pšanaška Jonas

1951 - 1952

Mokyklos   direktorius  Jurgis  Baltušnikas

1. Baltušnikienė Emilija      -  lietuvių k.

2. Lemtienė Roma               -  rusų k.

3. Baltušnikas Jurgis            - aritmetika, algebra

4. Martusevičius Vaclovas  - geometrija, fizika, geografija, fizinis

                                               auklėjimas.

5. Vasiliauskaitė Janina        - istorija

6.  ?                                       - biologija 

7  ?                                        - zoologija

8. Valenčienė Vanda            - fizinis auklėjimas, paišyba.

9. Lemtienė Regina              - prancūzų k.

10. Vasiliauskaitė Jūratė      - dainavimas

                             1951-1952

Auklėtoja Regina Lemtienė  6 klasė

             1. Balčiūnaitė Janė

             2. Balčiūnaitė Verutė

             3. Butkutė Nijolė

             4. Grigaitis Stasys

             5. Jablonskis Kęstutis

             6. Jegelavičius Stepas

             7. Kalvaitis Vytautas

             8. Kerza Henrikas

             9. Kerza Liudas

          10. Kerza Povilas

          11. Labutis Juozas

          12. Labutis Teodoras

          13. Michalskytė Regina

          14. Miliušaitė Marytė

          15. Plančiūnaitė Marytė

          16. Ovaldaitė Janina

          17. Rogažytė Aldona

          18. Rogažytė Dalia

          19. Rumševičius Pranas

          20. Šilanskaitė Liuda

          21.Tutkaitė Emilija

          22.Vyšniauskaitė Filomena

          23. Želvytė Antanina

          24. Žirlytė Jadvyga

1952 – 1953

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

1. Baltušnikienė Emilija      - lietuvių k.

2. Baltušnikas Jurgis           - aritmetika, algebra

3. Martusevičius Vaclovas  - rusų k., anglų k.

4. Nevilytė    ?                     - geometrija, zoologija, fizika

5. Vasiliauskaitė Janina      - istorija, dainavimas

6. Masiliūnaitė Apolonija   - geografija, fizinis auklėjimas

7. Damaševičiūtė Michalina  - pradinės klasės

1952-1953

Auklėtoja Emilija Baltušnikienė

6 klasė

        1. Bajarskaitė Irena                 

        2. Butkutė Jadvyga                  

        3. Burtilius Algirdas                

        4. Draudvilaitė Vanda             

        5. Jurevičius Romas

        6. Kalvaitis Vytautas

        7. Karmazinaitė Regina

        8. Kerzaitė Irena

        9. Labutis Izidorius

      10. Labutis Viktoras

      11. Maštaitytė Genė

      12. Miliušaitė Aušra

      13. Nivinskas Juozas

      14. Petraitis Algirdas

      15. Pšenaška Teodoras

      16. Rakickas Povilas

      17. Sipavičiūtė Jadvyga

      18. Sakolovaitė Aleksandra

      19. Sakavičiūtė Genė

      20. Šilanskaitė Liuda

      22. Šidlanskas Kazys

      23. Šidlanskaitė Genė

      24. Žimkevičiūtė Genė

      25. Žirlytė Liuda

      26. Žilinskas Antanas

      27. Pšenaška Mikas

1953 – 1954

Mokyklos   direktorius   Jurgis  Baltušninkas

1. Masiliūnaitė Apolonija      - rusų k.,geografija, fizika,chemija.

2. Martusevičius Vaclovas -  algebra, anglų k., geometrija.

3. Baltušnikienė Emilija      - biologija, braižymas, lietuvių k.

4. Vasiliauskaitė Janina       - istorija, konstitucija,

                                               muzika ir dainavimas, fizinis lav.

5. Baltušnikas Jurgis           - aritmetika

6. Damaševičiūtė Michalina - pradinės klasės

1953 – 1954

 Auklėtoja Emilija Baltušnikienė

7 klasė

       1. Bajarskaitė Irena                    

       2. Butkutė Jadvyga                     

       3. Burtilius Algirdas                   

       4. Draudvilaitė Vanda                

       5. Jablonskis Kęstutis

       6. Jagelavičius Stepas           

       7. Jurevičius Romas               

       8. Kalvaitis Vytautas              

       9. Karmazinaitė Regina          

     10. Kerzaitė Irena

     11. Kerza Henrikas

     12. Labutis Izidorius

     13. Labutis Viktoras

     14. Maštaitytė Genė

     15. Miliušaitė Aušra

     16. Nivinskas Juozas

     17. Pšenaška Teodoras

     18. Pšenaška Mikas

     19. Rakickas Povilas

     20. Ragožytė Dalia

     21. Sakolovaitė Aleksandra

     22. Sukavičiūtė Genė

     23. Šataitė Stasė

     24. Šidlauskas Antanas

     25. Šilanskaitė Liuda

     26. Žirlytė Liuda

     27. Žimkevičiūtė Genė

     28. Žilinskas Antanas

     29. Ruseckaitė Laima

     30. Vaičiulytė Marija

1954 – 1955

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

1. Baltušnikienė Emilija      - lietuvių k., biologija

2. Vasiliauskaitė Janina      -  rusų k.

3. Martusevičius Vaclovas  - algebra, fizika, geometrija, anglų k.,

                                               braižyba

4. Kriščiūnaitė Ona             - istorija, chemija

5. Liutkutė Valerija             - konstitucija, geografija,  muzika

                                               ir dainavimas, fizinis auklėjimas                                                     

6. Baltušnikas Jurgis           - aritmetika

7. Damaševičiūtė Michalina - pradinės klasės

1954 - 1955

Auklėtoja................................................

7 klasė

        1.Bačėnas Polikarpas

        2. Barkauskas Antanas

        3. Butkus Stasys

        4. Jakštaitė Jadvyga

        5. Labutytė Birutė

        6. Petraitytė Elena

        7. Plančiūnaitė Genė

        8. Plančiūnaitė Ramutė

        9. Plančiūnas Vytautas

      10. Ploškutė Gražina

      11. NivinskaitėVerutė

      12. Tamulytė Danutė

      13. Šatas Povilas

      14. Šatinskas Juozas

      15. Šidlauskaitė Genė

      16. Zaleckytė Irena

      17. Žirlytė Valė

      18. Ragauskas Kazys

1955 – 1956

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

1. Baltušnikienė Emilija     - lietuvių k., zoologija.

2. Kazakevičiūtė Jadvyga   - rusų  kalba

3. Liutkutė Valerija            - zoologija, konstitucija, geografija,

   - Statulevičienė                  fizinis aukl.,muzika ir dainavimas.                                                                                        

4. Kriščiūnaitė Ona            - istorija, chemija

6. Martusevičius Vaclovas - fizika, anglų k., algebra

7. Baltušnikas Jurgis           - aritmetika, geometrija

8. Damaševičiūtė Michalina - pradinės klasės 

1955 - 1956

Auklėtojas Vaclovas Martusevičius

7 klasė

                                                    1. Bajarskas Apolinaras

                                                    2. Butkus Stasys

                                                    3. Jucevičius Algimantas

                                                    4. Kontauskaitė Jadvyga

                                                    5. Labutis Vytautas

                                                    6. Labutytė Regina

                                                    7. Neveraitytė Jadvyga

                                                    8. Plančiūnaitė Danutė

                                                    9. Plančiūnaitė Julija

                                                  10. Poškutė  Aušra

                                                  11. Rakickaitė Adelė

                                                  12. Samaitytė Elena

                                                  13. Šilanskaitė Birutė

                                                  14. Vilkelis Stasys

                                                  15. Žirlytė Felicija

1956 – 1957

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Baltušnikienė Emilija    -  lietuvių k., muzika  ir dainavimas.

2. Kretavičienė Jekaterina -  rusų k., biologija, braižyba.

3.Vaclovas Martusevičius  - algebra, fizika, anglų k.

4. Misevičiūtė Adėlė          - biologija, geografija, praktikos darbai,

                                              fizinis auklėjimas.

5. Kretavičius Henrikas      - istorija

6. Kriščiūnaitė Ona             - chemija, anglų k.

7. Baltušnikas Jurgis           - chemija, praktikos darbai

8. Skarupskas Antanas        - geometrija

9. Pranevičiūtė Danutė        - pradinės klasės

    10. Domaševičiūtė Michalina  -  pradinės klasės

1956 - 1957

 Auklėtoja.................................................

7 klasė

1. Butkutė Laima

2. Cibulskis Juozas

3. Dobrovolskis Vladas

      4. Gutauskaitė Aldona

5. Labutis Vytautas

6. Mickūnaitė Vanda

7. Michalskis Edvardas

8. Mikalauskaitė Marija

9. Montauskas Antanas

10. Mulerčikas Albinas

11. Ovaldaitė Regina

12. Petkevičius Antanas

13. Pšanaškaitė Jadvyga

14. Šataitė Elena

15. Šidlauskaitė Genė

16. Šidlauskaitė Elena

17. Žilinskaitė Aleksandra

18. Žirlys Liudas

1957 – 1958

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus               - lietuvių k.

2. Skarupskas Antanas             - algebra

3. Kretavičienė Jekaterina        - rusų k., braižyba                                                                                              

4. Skarupskienė Elena              - istorija, zoologija.                                                     

5. Misevičiūtė Adėlė                - geografija, anglų k.                                                       

6. Martusevičius Vaclovas       - fizika, fizinis lav.                                                          

7. Viržonis Vytautas                 - dainavimas

8. Kretavičius Henrikas             - praktikos darbai

9. Pranevičiūtė Danutė              - pradinės klasės

10. Balandytė Elvyra - Žižienė  - pradinės klasės

1957 – 1958

Auklėtoja...............................................

7 klasė

1. Angutavičiūtė Zofija

2. Butkus Vytas

3. Čelkytė Regina

4. Jablonskytė Elena

5. Labutytė Genė

6. Karmazinaitė Vitalija

7. Knataitė Janina

8. Knatas Juozas

9. Pakštys Algis

10. Samaitytė Monika

11. Sokolovaitė Antanina

12. Tamulis Antanas

13. Volodka Jonas

14. Vyšniauskaitė Verutė

15. Želvytė Regina

1958 – 1959

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus         -  lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina     -  rusų k.

3. Skarupskas Antanas       -  geometrija

      4. Skarupskienė Elena        -  biologija, istorija

      5. Misevičiūtė Adėlė          -  geografija, anglų k.

6. Martusevičius Vaclovas  - fizika, fizinis lav., algebra

      7. Viržonis Vytautas             - dainavimas

      8. Kretavičius Henrikas         - praktikos darbai

1958 – 1959

Auklėtoja...................................................

7 klasė

1. Labutytė Genutė

2. Labutytė Zuzana

3. Lipinskas Povilas

4. Nomeikaitė Elena

5. Petraitis Romas

6. Petrauskas Antanas

7. Petrilaitė Janina

8. Plančiūnas Stasys

9. Sukavičius Jonas

10. Vilkelytė Janina

11. Vitkauskas Juozas

12. Vitkauskaitė Natalija

13. Zamaraitė Janina

14. Zamaras Stasys

15. Zigmantas Juozas

16. Želvys Povilas

17. Žilinskaitė Aldona

18. Žilinskaitė Regina

19. Žilinskaitė Valerija

20. Žirlys Henrikas

1959 – 1960

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k ir literatūra 

2. Kretavičienė Jekaterina        - rusų k., braižyba

3. Skarupskas Antanas             - geometrija

4. Skarupskienė Elena              - zoologija, istorija, geografija.

5. Martusevičius Vaclovas       - fizika, anglų k., fizinis lav., algebra

6. Zigmantas K.                        - praktiniai darbai

7. Kertenis Vidmantas              - muzika

1959 – 1960

Auklėtoja.....................................................

7 klasė

1. Aukudavičius Zigmas

2. Bilkevičius Vidas

3. Draudvilas Algis

4. Jakas Romas

5. Jakštaitė Stasė

6. Kalvaitis Povilas

7. Kerzaitė Laima

8. Labutytė Elena

9. Makarevičiūtė Regina

10. Petraitytė Irena

11. Plančiūnaitė Genė

12. Rainytė Genė

13. Stackevičius Stasys

14. Truskauskaitė Jadvyga

15. Zigmantas Česlovas

16. Zigmantaitė Genė

17. Zigmantaitė Regina

1960 - 1961

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k. ir literatūra

2. Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

3. Skarupskas Antanas            - algebra

4. Martusevičius Vaclovas     - geometrija, fizika, fizinis lav.

      5. Krikščiūnaitė Ona              - zoologija, anglų k.                                            

6. Skarupskienė Elena            - istorija, geografija                                                   

      7. Pranevičiūtė Danutė            - pradinės klasės

8. Viržonis Jonas                     - muzika

9. Bartaševičius Liudas           - praktikos darbai

10. Bartaševičienė Ona            - pradinės klasės

1960 – 1961

 Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

7 klasė

1.      Bilkevičiūtė Vanda

2.      Brazauskaitė Stasė

3.      Dautartaitė Kristina

4.      Jablonskaitė  Janė

5.      Kazakauskaitė Aldona

6.      Leskauskaitė Irena

7.      Lisauskas Povilas

8.      Petraitis Liudas

9.      Petkevičius Algirdas

10. Povilauskas Vytautas

11. Strolytė Laima

12. Šidlauskaitė Aleksandra

13. Šilanskas Jonas

14. Vilkelis Jonas

15. Žirlytė Ona

16. Žukauskaitė Janė

17. Šidlauskas Antanas

18. Ibenskaitė Elena

      19. Jablonskis Antanas

        Paskutinė 7 – metės mokyklos laida. Dalis mokinių liko mokytis 8 klasėje.

1961 – 1962

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Irena Šmitaitė

1. Labutis Pranciškus                      - lietuvių k.

2. Šležienė Janina                            - rusų k.

3. Kretavičienė Jekaterina               - rusų k.

4. Kriščiūnaitė Ona                         - anglų k., biologija,chemija.

5. Skarupskas Antanas                   - geometrija

6. Šmitaitė Irena                             - algebra, braižyba                                                                                                           

7. Skarupskienė Elena                    - istorija, geografija                                                              

8. Martusevičius Vaclovas             - fizika, fizinis aukl.                                                             

9. Viržonis Jonas                            - muzika

10. Bartaševičius Liudas                - praktikumai

11. Rukšėnaitė Dalia                      - biologija

1961 – 1962

 Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

1. Bilkevičiūtė Vanda

2. Dautartaitė Kristina

3. Kazakauskaitė Aldona

4. Leškauskaitė Irena

5. Petkevičius Algirdas

6. Petraitis Liudas

7. Plančiūnaitė Genutė

8. Strolytė Laima

9. Žirlys Henrikas

10. Žirlytė Onutė

11. Žukauskaitė Janina

1962 – 1963

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Irena Šmitaitė

1. Labutis Pranciškus                        - lietuvių k.

3. Kretavičienė Jekaterina                 - rusų k.

4. Kriščiūnaitė Ona                           - anglų k., anatomija,

                                                             praktikos darbai,

                                                            chemija, biologija.

5. Skarupskas Antanas                      - geometrija

6. Šmitaitė Irena                                - algebra, geometrija                                                            

7. Skarupskienė Elena                       - istorija, geografija

8. Martusevičius Vaclovas                - fizika, fizinis aukl.

9. Viržonis Jonas                               - muzika

10. Bartaševičius Liudas                   - praktikos darbai

11. Rukšėnaitė Dalia                         - braižyba         

1962 - 1963

Auklėtojas Pranciškus Labutis

8 klasė

1. Bartkevičiūtė Roma

2. Bendzinskaitė Elena

3. Bilkevičius Bronius

4. Grigaitis Jonas

5. Gulbinaitė Vladzė

6. Jakas Vladas

7. Juozapavičius Algis

8. Kasparavičiūtė Janina

9. Kerzaitė Verutė

10. Mikalauskaitė Laima

11. Nomeikaitė Viktorija

12. Petkevičiūtė Elena

13. Skorupskas Rimantas

14. Šidlauskaitė Marija

15. Urbonavičius Henrikas

16. Urlikytė Aldona

17. Veretinskaitė Regina

18. Vilkelytė Verutė

19. Vyšniauskas Zigmas

1963 – 1964

 Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Irena Šmitaitė

1. Labutis Pranciškus             - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina     - rusų k.

3. Kriščiūnaitė Ona               - anglų k., chemija, darbai darže

4. Skarupskas Antanas          - algebra

5. Šmitaitė Irena                    - algebra, geometrija

6. Skarupskienė Elena           - istorija, geografija                                           

7. Martusevičius Vaclovas    - fizika, fizinė kult.

8. Šabonaitė Aldona              - braižyba

9. Skvernelis Artūras             - muzika

10. Atkočiūnaitė Aldona – Stanikūnienė  - pradinės klasės

1963 - 1964

Auklėtoja..............................................

8 klasė

1. Čelkytė Valerija

2. Juodis Jonas

3. Kardauskas Kęstutis

4. Knatas Stasys

5. Lisys Mečislovas

6. Mikalauskas Liudas

7. Mulerčikas Julius

8. Petraitis Povilas

9. Šatinskaitė Regina

10. Turčinskaitė Irena

11. Turčinskas Vladas

12. Vyšniauskaitė Danutė

13. Vyšniauskaitė Kotryna

14. Vaidotas Mečislovas

15. Želvytė Veronika

16. Makaveckas Povilas

17. Bogušas Vilius

1964 – 1965

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus                - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina        - rusų k.

3. Kriščiūnaitė Ona                  - anglų k., biologija, chemija

4. Skarupskas Antanas             - algebra, geometrija                                                       

5. Skarupskienė Elena              - istorija, geografija                                                           

6. Martusevičius Vaclovas       - fizika, fizinė kult.

7. Bartaševičius Liudas            - darbai

8. Šabonaitė Aldona                 - braižyba

9. Vaičekauskas Stasys             - muzika

10. Razukevičiūtė Nijolė          - pradinės klasės

1964 - 1965

Auklėtoja…………………………………..

8 klasė

1. Apolianskas Zigmantas

2. Draudvilaitė Janina

3. Kazakauskaitė Janina

4. Mickaitė Leonarda

5. Mikalauskas Algis

6. Michalskis Zenonas

7. Mulerčikas Vytautas

8. Plančiūnaitė Ona

9. Podžiūnas Henrikas

10. Raščiūtė Vitalija

11. Samaitytė Laimutė

12. Sipavičius Henrikas

13. Stemporeckas Balys

14. Šidlauskas Jonas

15. Škeliovas Stasys

16 .Tamulytė Marytė

17. Žilinskas Vytas

1965 – 1966

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Janina Alešiūnaitė - Sakalauskienė

1. Labutis Pranciškus          - lietuvių k., darbai

2. Kretavičienė Jekaterina   - rusų k.

3. Kriščiūnaitė Ona             - anglų k., chemija

4. Skarupskas Antanas        - algebra, geometrija

5. Krušinskaitė Irena           - biologija, braižyba

6. Skarupskienė Elena         - istorija

7. Alešiūnaitė Janina           - geografija

8. Martusevičius Vaclovas  - fizika, fizinė kultūra

9. Vaičekauskas Stasys       - muzika

10. Jankauskaitė Ona          - pradinės klasės

      Razukevičiūtė Nijolė 

1965 – 1966

Auklėtoja.............................................

8 klasė

1. Bartkevičius Zigmas

2. Bolevičius Kazys

3. Juknevičius Povilas

4. Mackutė Vida

5. Montautas Mečislovas

6. Mileškaitė Liudvina

7. Petkevičiūtė Kristina

8. Puodžiutė Stefanija

9. Pšeneška Česlovas

10. Staniulis Juozas

11. Šidlauskas Povilas

12. Urbonavičiūtė Alina

13. Sokolovas Vladimiras

1966 – 1967

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

3. Babenskienė Romualda      - anglų k., chemija

4. Skarupskas Antanas            - algebra, geometrija.

5. Skarupskienė Elena             - istorija

7. Krušinskaitė Irena               - geografija

8. Martusevičius Vaclovas     - fizika, fizinė kultūra

9. Vaičekauskas Stasys           - muzika

10. Babenskas Reimontas       - darbai

11. Vasiliauskaitė Irena         

      Jankauskaitė Ona          - pradinės klasės         

       Kalvaitienė

1966 - 1967

Auklėtoja.........................................

8 klasė

             1. Abromavičiūtė Prančiška

             2. Bilkevičius Vladas

             3. Dančenkaitė Julija

             4. Danilevičius Kazys

             5. Juknevičiūtė Janina

             6. Mickūnaitė Aldona

             7. Mikalauskas Mykolas

             8. MikalauskaitėNijolė

             9. Monginaitė Rožė-Veronika

           10. Naruševičiūtė Eugenija

           11. Naruševičius Zenonas

           12. Plančiūnas Alvydas

           13. Plančiūnaitė Elena

           14. Ragožis Juozas

           15. Raščius Juozas

           16. Stackevičius Česlovas

           17. Stankevičius Leonas

           18. Šatinskaitė Jadvyga

           19. Šimatonis Česlovas

           20. Turčinskaitė Vanda

           21. Vitkauskaitė Ramutė

           22. Zigmantaitė Danguolė

           23. Žilinskas Teodoras

1967 – 1968

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus                      - lietuvių k. ir literatūra,

                                                           visuomenės mokslai

2. Kretavičienė Jekaterina               - rusų k, braižyba

3. Babenskienė Romualda               - anglų k., anatomija, darbai

4. Skarupskas Antanas                     - algebra, geometrija

4. Martusevičius Vaclovas               - fizika, algebra, fizinis lav.

5. Skarupskienė Elena                      - istorija

6. Šriubšaitė Danutė                         - geografija, chemija                                                          

7. Nutautienė Juzefa                         - muzika

8. Babenskas Reimontas                   - praktikos darbai

9. Kalvaitienė Ona                            - pradinės klasės

1967 - 1968

Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

1. Abromavičiūtė Viktorija         

2. Berkevičius Viktoras              

3. Butkutė Ona                            

4. Butkevičius Algis                   

5. Danilevičius Stepas              

6. Dilytė Irena                             

7. Dušauskaitė Teresė               

8. Dušauskaitė Ona

9. Juozapavičiūtė Aldona

10. Jakas Liudas

11. Gustaitė Nijolė

12. Ganusauskaitė Janina

13. Kretavičiūtė Valentina

14. Kaupytė Aleksandra

15. Kaupaitė Janina

16. Kazakauskas Algis

17. Milieška Valius

18. Makaveckaitė Vida

19. Mikalauskaitė Roma

20. Pšenaškaitė Ona

21. Paulauskaitė Aldona

22. Rainys Romas

23. Rainytė Nijolė

24. Samaitis Jonas

25. Staniulytė Stanislava

26. Šeškaitė Janina

27. Šidlauskas Vytautas

28. Šimatonis Henrikas

29. Turčinskas Raimondas

30. Varnas Algis

31 .Žirlys Vladas

1967 – 1968

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus - lietuvių k. ir literatūra, visuomenės mokslai

2. Kretavičienė Jekaterina   - rusų k, braižyba

3. Babenskienė Romualda   - anglų k., anatomija, darbai

4. Skarupskas Antanas        - algebra, geometrija

4. Martusevičius Vaclovas  - fizika, algebra, fizinis lav.

5. Skarupskienė Elena         - istorija

6. Šriubšaitė Danutė            - geografija, chemija                                                          

7. Nutautienė Juzefa            - muzika

8. Babenskas Reimontas     - praktikos darbai

9. Kalvaitienė Ona              - pradinės klasės

1968 - 1969

Auklėtoja Kristina Stanionienė

8 klasė

1. Apolianskaitė Plecida         

2. Apolianskaitė Terėsė         

3. Bartkevičius Viktoras        

4. Danilevičiūtė Danutė

5. Danilevičiūtė Regina

6. Jakaitė Irena

7. Juknevičiūtė Regina                 

8. Kardauskas Antanas

9. Kaupaitė Birutė

10. Labutytė Ramutė

11. Lapienytė Laimutė

12. Lisys Romas

13. Mackutė Elytė

14. Martusevičiūtė Janina

15. Mickaitė Vitalija

16. Mikalauskaitė Janina

17. Mockutė Zofija

18. Naruševičiūtė Onutė

19. Petraitytė Regina

20. Plančiūnaitė Regina

21. Plančiūnaitė Danutė

22. Plančiūnas Henrikas

23. Reutaitė Bronė

24. Rakevičiūtė Genė

25. Šidlauskaitė Stasė

26. Šimatonytė Danutė

27. Stankevičiūtė Jadvyga

28. Venckutė Ona

29. Zalagėnaitė Janina

1969 – 1970 

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus           - lietuvių k. ir literatūra

2. Kretavičienė Ekaterina     - rusų k. ir literatūra, braižyba

3. Šulcienė Aldona               - anglų k.

4. Skarupskas Antanas          - algebra

5. Petraitytė Alma                 - biologija

6. Skarupskienė Elena           - istorija

7. Šriubšaitė Danutė              - geografija

8. Martusevičius Vaclovas    - fizika, geometrija, fizinė kultūra

9. Stanionienė Kristina          - chemija

10. Vaičekauskas Stasys        - muzika

11. Babenskienė Romualda   - biologija, anglų k., darbai

12. Kalvaitienė Ona               - pradinės klasės

1969 - 1970

Auklėtoja  Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

1. Abromavičius Kostas

2. Čiukaitė Zita

3. Jankauskaitė Laima

4. Jegelavičius Ričardas

5. Jankauskas Algis

6. Labutytė Violeta

7. Monginas Algis

8. Plančiūnas Lionginas

9. Petravičius Jonas

10. Petraitytė Regina

11. Naraševičiūtė Ona

12. Rainytė Virginija

13. Rakevičiūtė Viktorija

14. Staniukaitytė Rožė

15. Stankevičiūtė Elena

16. Stonkus Rolandas

17. Šilanskaitė Birutė

18. Šmuilys Zenonas

19. Tamulis Juozas

20. Veretinskas Gražvydas

21. Vilkelytė Viktorija

22. Zigmantas Romas

1970 – 1971

Mokyklos direktorius   Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus          - lietuvių k. ir literatūra, geografija

2. Stanionienė Kristina        - lietuvių k. ir literatūra

3. Kretavičienė Jekaterina   - rusų k. ir literatūra, braižyba

4. Babenskienė Romualda   - anglų k., biologija, anatomija

5. Šulcienė Aldona               - anglų k.

6. Martusevičius Vaclovas   - algebra, geometrija, fizika

7. Skarupskienė Elena          - istorija

8. Stakėnienė Regina            - chemija

9. Šatinskaitė Jadvyga          - fizinė kultūra

10. Vaičekauskas Stasys       - muzika

11. Riauba Vaclovas             - praktikos darbai

12. Kalvaitienė Ona              - pradinės klasės

1970 - 1971

Auklėtoja............................................

8 klasė

1. Bolinas Algirdas

2. Cibulskaitė Irena

3. Koreivaitė Violeta

4. Kripaitė Janina

5. Plančiūnaitė Irena

6. Plančiūnaitė Kristina

7. Plančiūnaitė Nijolė

8. Plančiūnas Povilas

9. Platakis Romas

10. Rainys Jonas

11. Veretinskas Rimvydas

12. Vasiliūtė Alvyra

13. Žirlys Vytautas

1971 - 1972

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

3. Babenskienė Romualda       - anglų k., anatomija.                                                 

4. Burnytė Genutė                   - algebra, geometrija

5. Skarupskienė Elena             - istorija

6. Stakėnienė Regina               - geografija, chemija                                                   

7. Martusevičius Vaclovas       - fizika, fizinis lav.                                                   

8. Skarupskas Antanas             - braižyba

9. Vaičekauskas Stasys            - muzika

10. Abrosimovas A.                 - darbai

11.1. Paplauskienė Janina        - pradinės klasės

     2. Kalvaitienė Ona

1971 – 1972

 Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

1. Barkauskas Bronius

2. Jaškūnas Jonas

3. Jakštas Eugenijus

4. Juodytė Valerija

5. Jodinskas Rimas

6. Kapočaitė Genė

7. Krikčiūnaitė Violeta

8. Koreiva Rimas

9. Kulikauskas Kęstutis

10. Lapienytė Zita

11. Leščinskaitė Rita

12. Martusevičiūtė Virginija

13. Povilauskaitė Danutė

14. Plančiūnaitė Janė

15. Petraitytė Janina

16. Rakevičius Vaclovas

17. Stankevičiūtė Janė

18. Stanionytė Aldona

19. Varnas Gerardas

20. Zabotka Jonas

1972 – 1973

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina           - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

3. Babenskienė Romualda      - anglų k., fizika, anatomija

4. Burnytė Genutė                  - algebra, geometrija

5. Martusevičius Vaclovas     - algebra, fizinis lav.

6. Skarupskienė Elena             - istorija

7. Labutis Pranciškus              - geografija

8. Jonynienė Viktorija             - chemija

9. Skarupskas Antanas            - braižyba

                    10. Vaičekauskas Stasys         - muzika

                    11. Mikšta Sigitas                   - darbai

                    12. Paplauskienė Janina -          - pradinės klasės

     Kalvaitienė Ona

1972 - 1973

Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

1. Bednarskytė Irena

2. Bertašius Vytautas

3. Bobinaitė Irena

4. Ganusauskaitė Vanda

5. Jankauskas Jonas

6. Kalvaitis Antanas

7. Kazakauskaitė Genė

8. Kerzaitė Nijolė

9. Lesčinskas Vidmantas

10. Mikalauskaitė Valerija

11. Naruševičius Česlovas

12. Petraitytė Elena

13. Povilauskaitė Angėlė

14. Plančiūnaitė Vita

15. Plančiūnas Valentinas

16. Steponavičiūtė Stasė

17. Tamulytė Irena

18. Vyšniauskas Povilas

19. Vosylius Romaldas

1973 - 1974

Mokyklos direktorius Elena Skarupskienė

      Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina            - lietuvių k.

2. Kretavičienė Jekaterina        - rusų k.

3. Babenskienė Romualda       - anglų k.

4. Burnytė Genutė                    - algebra, geometrija

5. Jonynienė Viktorija              - anatomija

6. Skarupskienė Elena              - istorija

7. Pranciškus Labutis               - geografija

8. Martusevičius Vaclovas       - fizika, fizinė k.

9. Tamulienė                             - chemija

10. Skarupskas Antanas           - braižyba

11. Vaičekauskas Stasys          - muzika

12. Mikšta Sigitas                    - darbai (bern.)

13  Kalvaitienė Ona

      Bartušytė Danutė               - pradinės kl.

      Paplauskienė Janina

1973 - 1974

Auklėtoja Genė Burnytė

8 klasė

1. Artiškevičiūtė Aldona                    

2. Barkauskaitė Severa              

3. Bednarskis Mečislovas

4. Bertašiūtė Genovaitė

5. Butkutė Albina

6. Butkus Vytautas

7. Dautartas Zenonas

8. Gedminas Algirdas

9. Jagelavičius Vladas

10. Jokūbaitis Antanas

11. Jonelytė Bronė

12. Kaminskaitė Danutė

13. Koreivaitė Janina

14. Leščinskaitė Skirma

15. Lisytė Birutė

16. Mackutė Lionė

17. Macevičius Vytautas

18. Medėkša Eimontas

19. Mikalauskaitė Danutė

20. Petraitytė Rima

21. Plančiūnas Jonas

22. Stonkus Kęstutis

23. Šermukšnytė Janina

24. Vyšniauskas Antanas

25. Zigmantaitė Danutė

26. Rubšys Stasys     

1974 -1975

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė 

      Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus                - lietuvių k.

2. Petraitytė Alma                    - rusų k.

    Sinickienė Virginija             - rusų k.

    Kretavičienė Jekaterina        - rusų k.

3. Babenskienė Romualda        - anglų k., biologija                                                            

4. Burnytė Genutė                    - algebra, geometrija                                                       

5. Stakelytė Virginija-              - istorija, geografija                                                            

    Valikonienė                                                                 

6. Martusevičius Vaclovas       - fizika, fizinis lav.                                                            

7. Teišerskienė Eugenija           - chemija

8. Mikšta Sigitas                       - darbai

9.  1. Bartušytė Danutė-Ruseckienė - pradinės klasės

     2. Paplauskienė Janina  

     3. Kalvaitienė Ona

1974 - 1975

 Auklėtoja Alma Petraitytė

8 klasė

1. Abromavičius Mykolas        

2. Bilkevičius Antanas           

3. Domanskis Kęstutis            

4. Gribėnaitė Roma                                  

5. Giedraitis Vilius                               

6. Jonaitis Albertas

7. Jankauskaitė Rita

8. Kerzaitė Virginija

9. Kaupas Algimantas

10. Karnilavičius Robertas

11. Kersnaukaitė Virginija

12. Kersnauskaitė Regina

13. Kišonaitė Ramutė

14. Kymantas Kęstutis

15. Lapienis Alvydas

16. Macinkevičiūtė Kristina

17. Plančiūnas Algirdas

18. Rozembergaitė Elytė

19. Riaukaitė Danutė

20. Rupšytė Danutė

21. Samaitytė Birutė

23. Šilanskaitė Vitalija

24. Šidlauskas Algis

25. Tamulis Vytas

26. Tamulytė Danutė

27. Venskutė Regina

28. Grigonytė Irena

29. Kaminskas Alvydas                               

1975 - 1976

Mokyklos direktorė   Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina       - lietuvių k. ir literatūra

2. Labutis Pranciškus         - lietuvių k. ir literatūra, praktikos darbai

3. Kretavičienė Jekaterina, Sinickienė Virginija  - rusų k.

4. Burnytė Genutė              - algebra, geometrija, braižyba                                                                                                

5. Kuprienė Ramutė            - istorija

6. Stonkus Julius                 - geografija, fizika

7. Babenskienė Romualda   - biologija, chemija                                                    

8. Lukoševičienė Henrika    - anglų k.

9. Dirmeikis Alfonsas          - fizinis lavinimas

10. Vaičekauskas Stasys      - muzika

11. Mikšta Sigitas                - praktikos darbai

12. Martusevičiūtė Janina – Ališauskienė- pradinės klasės

      Bartušytė Danutė- Ruseckienė,

      Paplauskienė Janina,  

      Kalvaitienė Ona.

1975 - 1976

 Auklėtoja Pranciškus Labutis

8 klasė

1. Baravykas Vytas          

2. Baravykas Vladas        

3. Beliūnaitė Agnė            

4. Dautartaitė Roma          

5. Dautartaitė Valerija   

6. Gribėnaitė Laimutė   

7. Jakštaitė Jadvyga

8. Jankauskaitė Irena

9. Kaminskas Algimantas

10. Kaminskaitė Rita

11. Kočkinas Viktoras

12. Kretavičiūtė Jolanta

13. Kulikauskas Gediminas

14. Mačijauskaitė Regina

15. Narbutaitė Vida

16. Petraitytė Danutė

17. Pšenaškaitė Nijolė

18. Riauka Algimantas

19. Rupšytė Virginija

20. Sadauskaitė Rita

21. Sereika Rimas

22. Stauskis Romualdas

23. Vainauskas Algirdas

24. Vasilius Edmundas

25. Vasiliauskaitė Gita

26. Venskutė Angėlė

27. Vyšniauskas Albinas

28. Vutencas Kazys

29. Zelionka Vladas

30. Žliobas Algimantas

31. Tamaševičius Robertas

1976 – 1977

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k., darbai                                                                                                                   

2.Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

Sinickienė Virginija,               - rusų k.

Kuprienė Ramutė                    - rusų k.

3. Burnytė Genutė                   - algebra, geometrija, braižyba

4. Kosmauskaitė Janina           - istorija, teisės pagr.                                                               

5. Stonkus Julius                      - geografija, fizika                                                             

6. Babenskienė Romualda       - anatomija, darbai                                                            

7. Teišerskienė Eugenija         - chemija

8. Lukoševičienė Henrika        - anglų k.

9. Vaičekauskas Stasys            - muzika

10. Dirmeikis Alfonsas            - fizinis lavinimas

11. Ališauskienė Janina            - pradinės kl.

    Kalvaitienė Ona

1976 - 1977

 Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė 

1. Atgalainis Virgilijus       

2. Butkus Gintas                  

3. Činikas Arvydas              

4. Gedminaitė Zita               

5. Gureckas Alkimenas      

6. Jonaitytė Regina               

7. Kalvaitis Povilas           

8. Kaupas Vytas                 

9. Kišonas Albertas            

10 .Kesnauskas Vytas        

11. Koreiva Vladas

12. Kymantas Virgilijus

13. Labutis Valdas

14. Marcinkevičiūtė  Alma

15. Mockutė Albina

16. Medėkša Algis

17. Narbutas Petras

18. Petraitytė Violeta

19. Plančiūnas Alvydas

20. Platakis Eugenijus

21. Pšenaškaitė Zita

22. Paulauskas Vytas

23. Rainys Robertas

24. Rozenbergas Jonas

25. Samaitis Valentas

26. Stankevičiūtė Albina

27. Urbonas Aurelijus

28. Urbonavičius Remigijus

29. Valaitytė Dalia

30. Varkalaitė Roma

31. Varkala Vytas

32. Pocaitis Arūnas

1977 - 1978

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina       - lietuvių k. ir literatūra

2. Sinickienė Virginija        - rusų k . ir literatūra

3. Burnytė Genutė               - algebra , geometrija, braižyba. 

4. Kosmauskaitė Janina       - istorija

5. Stonkus Julius                  - geografija , fizika

6. Babenskienė Romualda   - biologija, anglų k., darbai                                                                                                                                                

7. Teišerskienė Eugenija      - chemija

8. Lukoševičienė Henrika    - anglų k.

9. Vaičekauskas Stasys        - muzika

10. Labutis Pranciškus         - darbai

11. Dirmeikis Alfonsas        - fizinis lavinimas

12. Ališauskienė Janina            - pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

1977 - 1978

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

8 klasė

1. Ambrazas Algis                                      

2. Bagdonas Virmantas                              

3. Butkus Rimas                                        

4. Dilys Vytas

5. Gribėnas Antanas

6. Grigaitis Povilas

7. Jagelavičius Antanas

8. Kripas Romas

9. Mikalauskas Dangius

10. Mikalauskas Virgis

11. Mosteika Gedas

12. Naruševičius Povilas

13. Ožekauskas Giliardas

14. Pšenaška Virgis

15. Sadauskaitė Gražina

16. Stauskis Virgis

17. Špečkauskaitė Ramutė

18. Urbonavičius Ričardas

19. Vasiliauskas Vytas

20. Venckus Vaclovas

21. Vilkelytė Aušra

22. Vutensas Vaclovas

23. Zabotkaitė Nijolė

24. Zelionkaitė Vida

25. Zinevičiūtė Zita

26. Žakevičius Česlovas

27. Gailiūnas Romualdas

28. Buožytė Vida

1978 - 1979

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina             - lietuvių k.

2. Sinickienė Virginija              - rusų k.

3. Kretavičienė Jekaterina         - rusų k., geografija                                                   

4. Burnytė Genutė                     - algebra, geometrija                                                                                                                    

5. Januševičienė Julija              - istorija

6. Babenskienė Romualda        - anatomija, anglų k.,darbai

7. Stonkus Julius                       - fizika

8. Nezabitauskienė Gailutė       - chemija, braižyba, fizinis lavinimas

9. Lukoševičienė Henrika         - anglų k.

10. Vaičekauskas Stasys           - muzika

11. Mikšta Sigitas                     - darbai

12. 1. Ališauskienė Janina        - pradinės kl.

      2. Kalvaitienė Ona

1978 - 1979

Auklėtoja Genė Burnytė

8 klasė

1. Ambrazaitė Gema           

2. Baltrušis Kęstutis             

3. Bobinaitė Vitalija             

4. Butkus Vidas                    

5. Dzidzinaitė Ilona            

6. Gailiūnaitė Danutė           

7. Gribėnaitė Zita                 

8. Grigoravičiūtė Zita

9. Jurgelevičiūtė Ona

10. Labutytė Vida

11. Lukoševičiūtė Dalė

12. Mikalauskas Limantas

13. Plančiūnaitė Gintarė

14. Pšenaškaitė Rita

15. Puodžiūnas Algis

16. Rozembergaitė Lionė

17. Rozembergaitė Nijolė

18. Šidlauskaitė Vilma

19. Tamulis Valentas

20. Urbonavičiūtė Jūratė

21. Vainauskaitė Egidija

22. Varkala Povilas

23. Vensevičiūtė Daiva

24. Vosylius Valdas

25. Vosylius Rimantas

26. Varnas Remigijus

27. Statkevičius Alvydas

28. Jankauskytė Vilma

29. Gustas Alfonsas

30. Vaidotas Algimantas

1979 - 1980

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus               - lietuvių k., darbai                                                                                              

2. Sinickienė Virginija             - rusų k.

                      3. Kretavičienė Jekaterina        - rusų k.

4. Burnytė Genutė                    - algebra, geometrija

5. Januševičienė Julija              - istorija

6. Martinkutė Morta                 - geografija

7. Babenskienė Romualda        - biologija, darbai                                                  

8. Stonkus Julius                       - fizika

9. Teišerskienė Eugenija           - chemija

                    10. Lukoševičienė Henrika       - anglų k.

                    11. Kučiauskas Algirdas           - muzika

                    12. Skinderis Leonas                 - fizinis lavinimas

                    13. Kalvaitienė Onutė                - pradinės

    Ališauskienė Janina                klasės                                                                                  

Kėdainių vakarinės neakivaizdinės mokyklos Labūnavos konsultacinis punktas

9 kl.- Babenskienė R., 10 kl.- Stonkus J., 11 kl.- Sinickienė V.

1979 – 1980

Auklėtojos: Alma Jarienė, Henrika Lukoševičienė

8 klasė

1. Bulvinas Eugenijus         

2. Cironkaitė Rita                 

3. Domanskaitė Diana                  

4. Dautartaitė Nijolė             

5. Gedminas Vytas             

6. Gedminaitė Danguolė     

7. Gustas Vytautas                

8. Grigonis Gintautas           

9. Grigonytė Virginija         

10. Jankauskytė Laima      

11. Jegelavičius Juozas

12. Kalina Gražvydas

13. Kerza Rimantas

14. Kuchanauskas Vladas

15. Lukša Vilius

16. Makčinskaitė Kristina

17. Meištavičiūtė Loreta

18. Narbutas Vidmantas

19. Narbutas Kęstutis

20. Paulauskas Alvydas

21. Plančiūnaitė Birutė

22. Plančiūnaitė Roma

23. Pšenaškaitė Rima

24. Pupkutė Vilma

25. Rusilas Arvydas

26. Stanaitytė Rima

27. Statkevičius Romas

28. Vaitkevičius Artūras

29. Vencevičius Vilius

30. Vilkelytė Nijolė

31. Zabutkaitė Zita

32. Žliobaitė Danguolė

33. Mikalauskas Limantas

34. Petrauskas Artūras

35. Žukauskas Algis

1980 - 1981

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k., darbai  dirbtuvėje                                                                                           

2. Kretavičienė Jekaterina ,Sinickienė Virginija - rusų k.

3. Pauliukaitienė Virginija      - algebra

4. Patapaitė Danutė                 - geometrija, buities darbai  

5. Januševičienė Julija            - istorija, tarybinės teisės pagrindai

6. Babenskienė Romualda      - biologija, chemija,anglų k.

7. Stonkus Julius                     - fizika

8. Lukoševičienė Henrika       - anglų kalba

9. Kučiauskas Algirdas           - muzika

10 . Skinderis Leonas             - kūno kultūra

12. Ališauskienė Janina          - pradinės kl.

       Kalvaitienė Ona

       Stonkus Julius

1980 - 1981

Auklėtojai : P. Labutis, V. Sinickienė 8 klasė

1. Balčiūnaitė Laima   

2. Balsys Raimondas     

3. Baltrušytė Birutė   

4. Beliūnas Kęstutis

5. Butėnis Algis

6. Butkus Artūras

7. Dautartas Algirdas

8. Dzidzinaitė Odeta

9. Duobaitė Gailutė

10. Gailiūnas Arvydas

11. Giedriūnaitė Vijoleta

12. Jokūbaitis Algis

13. Juknevičius Stasys

14. Maštaitytė Vilma

15. Narbutaitė Irena

16. Narbutaitė Rita

17. Paulauskaitė Rita

18. Petrauskas Arvydas

19. Pšenaška Vygintas

20. Pupkevičius Raimundas

21. Redžepova Gulinara

22. Stankevičius Algis

23. Tamulis Remigijus

24. Tamulytė Virginija

25. Urniežiūtė Audronė

26. Vaitkevičiūtė Virginija

27. Žliobaitė Gražina

1981 - 1982

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Labutis Pranciškus              - lietuvių k., darbai dirbtuvėje                                                                                           

2. Kretavičienė Jekaterina       - rusų k.

3. Sinickienė Virginija            - rusų k.

4. Pauliukaitienė Virginija      - algebra

5. Patapaitė Danutė                 - geometrija, buities darbai  

6. Januševičienė Julija            - istorija, tarybinės teisės pagrindai

6. Babenskienė Romualda      - biologija, chemija, anglų k.

7. Stonkus Julius                     - fizika

8. Lukoševičienė Henrika       - anglų kalba

9. Kučiauskas Algirdas           - muzika

10 . Skinderis Leonas             - kūno kultūra

12.  Ališauskienė Janina         - pradinės kl.

       Kalvaitienė Ona

       Stonkus Julius

1981 - 1982

Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

1. Butkus Gintaras

2. Birbalaitė Loreta

3. Činikaitė Audronė

4. Domanskas Alius

5. Domanskaitė Gitana

6. Gureckas Arūnas

7. Jankauskaitė Aušra

8. Jankauskas Aivaras

9. Kaupas Virgis

10. Kersnauskaitė Danutė

11. Koženiauskaitė Daiva

12. Mačiūta Gintaras

13. Mačijauskas Jonas

14. Medėkšaitė Rima

15. Marcinkevičiūtė Ilona

16. Mikalauskaitė Aušra

17. Plančiūnaitė Ilma

18. Sakalauskas Alvydas

19. Stanionis Saulius

20. Šidlauskas Egidijus

21. Višniauskas Juozas

22. Jucenčius Arnoldas

23. Gišius Gintas

24. Girdzijauskaitė Rūta

1982 – 1983

 Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina          - lietuvių k.

2. Steiblienė Nijolė                - lietuvių k.

3. Ulickienė Vida                   - rusų k.

4. Pauliukaitienė Virginija     - matematika

5. Skarupskienė Elena            - istorija, teisės pagr.                                                     

6. Babenskienė Romualda      - geografija, biologija, chemija,

                                                  asmens higiena

7. Pelegrimas Gintautas                - fizika

8. Valentukevičienė Nijolė            - anglų k.

9. Kučiauskas Algirdas                  - muzika

10. Čepulis Kęstutis                       - fizinis lav.

11. Vaidalauskas Audronius          - darbai (bern.)

12. Šiškienė Lidija                         - darbai (merg.)

13. Ališauskienė Janina                  - pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

      Kišonaitė Ramutė Saltonienė

                            Matonienė Vilma

1982 – 1983

 Auklėtoja Vida Ulickienė

8 klasė

1. Butkutė Angėlė

2. Butkus Ričardas

3. Garmutė Gitana

4. Giedraitis Rolandas

5. Grigonis Alvydas

6. Grigoravičius Artūras

7. Grigoravičiūtė Danguolė

8. Gustaitė Roma

9. Jankauskytė Daiva

10. Kupstytė Vilma

11. Koženiauskas Arūnas

12. Makusa Valdas

13. Makčinskaitė Vitalija

14. Mizgaitis Juozas

15. Narbutas Henrikas

16. Nomeikaitė Zita

17. Plančiūnaitė Asta

18. Skiparius Sigitas

19. Stankutė Jolanta

20. Žakevičius Kęstas

21. Grišiūtė Silva

22. Duoba Gintaras

1983 - 1984

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

            1. Steiblienė Nijolė             - lietuvių k.ir literatūra

2. Sinickienė Virginija        - rusų k.

3. Railaitė Bronislava         - matematika,darbai (merg.)

            4. Skarupskienė Elena        - istorija

5. Babenskienė Romualda  - biologija

6. Palegrimas Gintautas         - fizika

7. Zakšauskaitė Rima          - anglų k., lietuvių k.                                               

8. Kretavičiūtė Jolanta        - piešimas

9. Smalskys Raimondas      - piešimas

10. Kučiauskas Algirdas      - muzika

11. Čepulis Kęstutis            - fizinis lavinimas, darbai (bern.)

12. Čepulienė Severa           - darbai (merg.)

13.                                        - geografija

14. Ališauskienė Janina                  - pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

      Saltonienė Ramutė

      Matonienė Vilma

1983 - 1984

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

8 klasė

1. Ananka Rimas

2. Babenskas Ramūnas

3. Baltrušis Eugenijus

4. Duobaitė Rasa

5. Juknevičius Arūnas

6. Kupstys Saulius

7. Liberis Liudas

8. Meištavičiūtė Reda

9. Mikalauskas Robertas

10. Narbutaitė Roma

11. Rusilas Raimondas

12. Petrauskaitė Jolanta

13. Plančiūnaitė Zita

14. Pupkus Dalius

15. Subačius Renatas

16. Skipariūtė Daiva

17. Stonkus Rolandas

18. Tamulis Egidijus

19. Urniežiūtė Rasa

20. Valuckaitė Daiva

1984 - 1985

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Čaplikaitė Vitalija           - lietuvių k.

2. Sinickienė Virginija        - rusų k.

3. Railaitė Bronislava          - matematika

4. Pauliukaitienė Virginija  - matematika

5. Skarupskienė Elena         - istorija

5. Padaigienė Salomėja       - geografija

6. Babenskienė Romualda   - biologija

7. Palegrimas Gintaras         - fizika

8. Teišerskienė Eugenija      - chemija

9. Zakšauskaitė Rima           - anglų k., lietuvių k.

10. Kučiauskas Algirdas      - muzika

11. Čepulis Kęstutis             - kūno kultūra

12. Skugaras Valdemaras     - darbinis mokymas

13. Višniauskienė Zita          - buities darbai

14. Ališauskienė Janina                  - pradinės klasės

      Kalvaitienė Ona (1985-02-23) – Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1984 - 1985

Auklėtojas Rima Zakšauskaitė

8 klasė

1. Bagdonas Vladas

2. Bagdonavičiūtė Zita

3. Baltrušytė Jūratė

4. Dautartas Robertas

5. Jucevičiūtė Nerija

6. Kalvaitis Dainius

7. Karpavičius Edmundas

8. Kochanauskaitė Teresė

9. Kruglekova Svetlana

10. Liackaitė Danguolė

11. Liberis Antanas

12. Loveika Virgilijus

13. Makčinskaitė Virga

14. Narbutas Vitalijus

15. Paškevičius Virgilijus

16. Povilauskas Rolandas

17. Puidokas Gražvydas

18. Sadauskaitė Daiva

19. Sakalauskaitė Audronė

20. Tutkutė Regina

21. Vyšniauskas Arvydas

1985 - 1986

Mokyklos direktorius Valdemaras Skugaras

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Steiblienė Nijolė                - lietuvių k.

2. Sinickienė Virginija           - rusų k.

3. Pauliukaitė Virginija          - algebra

4. Skarupskienė Elena            - istorija, geografija, lietuvių k.

5. Čepulienė Severa                - biologija, chemija, darbai                                                                       

6. Karnilavičienė Rita             - fizika

7. Zakšauskaitė Rima              - anglų k.

8. Nenartavičius   Vytautas     - muzika

9. Burkauskas Valdas              - kūno kultūra

10. Skugaras Valdemaras     - darbinis mokymas

11. Ališauskienė Janina         - pradinės klasės

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1985 - 1986

Auklėtoja Severa Čepulienė

8 klasė

1. Benešiūnaitė Jūratė        

2. Benešiūnaitė Snieguolė

3. Budnikaitė Daiva         

4. Butkutė Gražina          

5. Čeponis Kęstutis         

6. Garmutė Edita             

7. Garmutė Vilma

8. Getautytė Sonata

9. Jegelavičius Jonas

10. Jankauskaitė Edita

11. Jankauskaitė Virga

12. Jesiulevičius Darius

13. Kalina Ramūnas

14. Krugliakovas Lionia

15. Lukoševičius Giedrūnas

16. Mačiuta Robertas

17. Malinauskaitė Dalia

18. Narbutaitė Jadvyga

19. Naujokaitytė Angelė

20. Plančiūnas Audrius

21. Rakevičius Juozas

22. Radžepovas Muradas

23. Sereikaitė Daiva

24. Sviderskis Aidas

25. Vaičiulis Rimantas

1986 - 1987

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Steiblienė Nijolė              - lietuvių k.

2. Sinickienė Virginija         - rusų k. ,saugus eismas

3. Pauliukaitienė Virginija   - algebra, geometrija

4. Skarupskienė Elena          - istorija, teisės pagrindai

5. Kondrackytė Jūratė          - geografija                                                 

6. Čepulienė Severa             - chemija, darbai                                                

7. Babenskienė Romualda    - biologija, fizika                                                                         

8. Zakšauskaitė Rima            - anglų k.

9. Nenartavičius   Vytautas   - muzika

10. Čepulis Kęstutis               - fizinis lavinimas

11. Skugaras Valdemaras - darbinis ir profesinis mokymas         

12. 1. Ališauskienė Janina                  - pradinės

      2. Matonienė Vilma                       klasės

      3. Saltonienė Ramutė

1986 – 1987

 Auklėtoja  Romualda Babenskienė

9 klasė

1. Balsytė Laima

2. Beividaitė Onutė

3. Čeponytė Rita

4. Gedminaitė Jolanta

5. Getautytė Edita

6. Kaženiauskaitė Gitana

7. Kochanauskaitė Rasa

8. Majauskas Arvydas

9. Mickutė Inga

10. Narbutaitė Lina

11. Naruševičiūtė Kristina

12. Nomeika Zigmas

13. Pupkutė Inga

14. Stankevičiūtė  Aušra

15. Statkevičiūtė Janina

16. Vėlius Kazimeras

17. Žirlys Edvinas

18. Žilinskas Albertas

19. Duoba Artūras

1987 - 1988

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina               - lietuvių kalba

2. Sinickienė Virginija                - rusų kalba

3. Pauliukaitienė Virginija          - matematika

4. Skarupskienė Elena                 - istorija

5. Elzbergienė Danutė                 - geografija

6. Venskevičienė Vanda              - geografija

7. Čepulienė Severa                     - žmogus, chemija, darbai ( merg. )

8. Karnilavičienė Rita                  - fizika

9. Zakšauskaitė Rima                   - anglų k.

10 . Gusiniauskienė Genutė         - muzika

11. Skugaras Valdemaras             - darbai (bern. )

12. Juknevičius Algimantas         - fizinis lav.

13. 1. Matonienė Vilma                - pradinės

      2. Gečienė Nina                           klasės

      3. Ališauskienė Janina               

      4. Krivoūsienė Rita                   

1987 - 1988                    

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

9 klasė

1. Atgalainytė Odeta

2. Bagdonas Audrius

3. Birbalas Darius

4. Dambrauskaitė Rasa

5. Druktenytė Sonata

6. Fleras Narutis

7. Jankauskas Gitanas

8. Krugliakovas Alikas

9. Nomeikaitė Lina

10. Plančiūnas Vaidas

11. Plančiūnaitė Vitalija

12. Paškevičius Leonas

13. Vilkevičius Gintaras

14. Žukauskaitė Gitana

1988 - 1989

Mokyklos direktorė Skarupskienė Elena

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Stanionienė Kristina         - lietuvių k. ir literatūra

2. Steiblienė Nijolė               - lietuvių k. ir literatūra

3. Sinickienė Virginija          - rusų k. ir literatūra

4. Pauliukaitienė Virginija    - algebra, geometrija, saugus eismas,

                                                savitvarka

5. Skarupskienė Elena           - istorija, teisė                                                  

6. Babenskienė Romualda     - geografija

7.Čepulienė Severa                - žmogus anatomija, chemija, darbai

8. Šarkus Arūnas                    - fizika

9. Zakšauskaitė Rima             - anglų k.

10. Gusiniauskienė Genutė    - muzika

11. Skugaras Valdemaras      - darbai

12. Adomaitis Arvydas          - fizinis lav.

13. Matonienė Vilma

      Krivoūsienė Rita             - prad. kl. 

      Ališauskienė

1988 - 1989

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

9 klasė

1. Andrijūnas Evaldas

2. Bartkutė Rima

3. Benešiūnaitė Sigita

4 .Buožytė Alina

5. Dautartas Ramūnas

6. Dulieba Ričardas

7. Duobaitė Sonata

8. Grigonis Kęstutis

9. Kalasūnas Remigijus

10. Kalvaitytė Eglė

11. Valodka Haroldas

12. Michalskytė Inga

13. Povilauskaitė Asta

14. Rabikas Vytautas

15. Salagubovas Vitalijus

16. Stanionytė Jolanta

17. Šaraitė Oksana

18. Vaitiekūnas Virginijus

19. Žmiejauskaitė Žydra

1989 - 1990

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Stanionienė Kristina        - lietuvių k. ir literatūra

2. Karnilavičienė Rita         - algebra, mokyklinės  girininkijos

                                               fakultatyvas                                                                                                                                                            

3. Steiblienė Nijolė              - lietuvių k. ir literatūra

4. Sinickienė Virginija         - rusų k. ir literatūra

5. Pauliukaitienė Virginija   - algebra, geometrija, saugus eismas,

                                                savitvarka

6. Jurgutytė Audronė           - istorija

7. Babenskienė Romualda    - geografija

8. Šarkus Arūnas                  - fizika

9. Čepulienė Severa              - biologija, chemija, darbai                                            

10. Zakšauskaitė Rima          - anglų k.

11. Kučiauskas Algirdas       - muzika

12. Skugaras Valdemaras      - darbai

13. Adomaitis Arvydas          - fizinis lav.

14. Matonienė Vilma             - prad. kl.

      Saltonienė Ramutė          

      Krivoūsienė Rita             

      Ališauskienė Janina

1989 – 1990

9 klasė. Auklėtojos: Rita Karnilavičienė,

                                 Rima Zakšauskaitė

9 klasė

1. Ambrizas Saulius

2. Bačiūnaitė Vilija

3. Bednarskis Žydrūnas

4. Benešiūnaitė Jurgita

5. Budnikaitė Ilona

6. Getautis Osvaldas

7. Ivancovaitė Jūratė

8. Ivaškevičiūtė Gintarė

9. Jablonskis Giedrius

10. Knizelis Nerijus

11. Kostikaitė Rasa

12. Kuraitytė Jolanta

13. Majauskaitė Asta

14. Pšenaškaitė Daiva

15. Reutas Evaldas

16. Sakalauskaitė Lina

17. Sinickas Marius

18. Tamulis Dainius

19. Vėlius Antanas

20. Vilkevičius Artūras

21. Vitkauskaitė Aušra

1990 - 1991

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Steiblienė Nijolė                      - lietuvių k.

2. Sinickienė Virginija                 - rusų k.

3. Zakšauskaitė Rima                   - anglų k.

4. Jurgutytė Audronė                    - istorija, buities darbai

5. Pauliukaitienė Virginija           - algebra, geometrija

6. Karnilavičienė Rita                   - geometrija

7. Liubomirskienė Irena                - fizika

8. Babenskienė Romualda             - geografija

9. Balsienė Tatjana                        - biologija

10. Kretavičienė Jekaterina            - dailė

11. Kučiauskas Algirdas                - muzika

12. Adomaitis Arvydas                  - kūno kultūra

13. Jurgutis Viktoras                      - darbai

14. Ališauskienė Janina                  - pradinės klasės

      Lukoševičienė Stasė                   

      Matonienė Vilma                       

      Saltonienė Ramutė

1990 - 1991

Auklėtoja Severa Čepulienė

9a klasė

1.      Benešiūnaitė Lina

2.      Buožys Stasys

3.      Dapkus Egidijus

4.      Grigaitė Gintarė

5.      Jonynas Andrius

6.      Kalvaitis Dainius

7.      Kasbaras Modestas

8.      Kokmanas Žydrius

9.      Malinaukaitė Brigita

10. Michalskytė Renata

11. Miliauskas Robertas

12. Mikalauskas Ernestas

13. Pukanasytė Vaiva

14. Samaitis Ilmaras

15. Stanionis Arminas

16. Šimkutė Evelina

17. Žirlys Darius

18. Žukauskas Aurimas

                                           1990 - 1991

Auklėtojas Arvydas Adomaitis

9b klasė

1. Bartkutė Kristina

2. Domanskaitė Jolita

3. Danilevičius Aurelijus

4. Damašauskas Artūras

5. Fleras Gedas

6. Kalasūnas Raimondas

7. Kuraitytė Erika

8. Kochanauskas Povilas

9. Narbutas Egidijus

10. Stanionytė Daiva

11. Steponavičius Dainius

12. Vaitiekūnas Egidijus

13. Vėliūtė Diana

14. Vyšniauskas Vilius

1991 - 1992

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Steiblienė Nijolė                        - lietuvių k.

2. Jurgutytė Audronė                     - istorija, darbai                                                        

3. Zakšauskaitė Rima                     - anglų k.

4. Sinickienė Virginija                   - rusų k., elgesio kultūra

5. Pauliukaitienė Virginija             - algebra, geometrija

6. Liubomirskienė Irena                 - fizika

7. Babenskienė Romualda              - geografija, saugus eismas

8. Balsienė Tatjana                         - biologija

9. Kalvaitienė Irma                         - chemija

10. Kretavičienė Jekaterina             - dailė

11. Adomaitis Arvydas                   - kūno kultūra

12. Kučiauskas Algirdas                 - muzika

13 Jurgutis Viktoras                        - darbai

14. Ališauskienė Janina                  - pradinės                                                   

      Lukoševičienė Stasė                     klasės

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1991 - 1992                               

Auklėtoja Romualda Babenskienė

9 klasė

1. Ališauskaitė Edita

2. Alekna Nerijus

3. Buožytė Rasa

4. Černiauskas Egidijus

5. Jablonskytė Jurgita

6. Kondrotaitė Diana

7. Mickus Marius

8. Radzevičiūtė Aušra

9. Radzevičiūtė Sandra

10. Rusliakovas Saulius

1992 - 1993

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1.Marcinkevičius Eimutis      - tikyba

2. Stanionienė Kristina           - lietuvių k.

3. Steiblienė Nijolė                 - lietuvių k.

4. Zakšauskaitė Rima             - anglų k.

5. Sinickienė Virginija           - rusų k.

6. Jurgutytė Audronė              - istorija, dailė, darbai, etika

7. Pauliukaitienė Virginija     - matematika

8. Liubomirskienė Irena         - fizika

9. Balsienė Tatjana                 - chemija

10. Babenskienė Romualda    - biologija, geografija

11. Kučiauskas Algirdas         - muzika

12. Adomaitis Arvydas           - kūno kultūra       

13. Jurgutis Viktoras - Šmuilys Zenonas - darbai

14. Petkevičienė Onutė           - sveika gyvensena

15. Ališauskienė Janina           - pradinės klasės

      Lukoševičienė Stasė    

      Matonienė Vilma                           

      Saltonienė Ramutė

1992 - 1993

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

9 klasė

1. Bračas Andrius

2. Budrys Vidmantas

3. Grudzinskaitė Alma

4. Kalinauskas Arūnas

5. Skiparius Rytis

6. Slavinskaitė Regina

7. Steponavičiūtė Daiva

8. Šimkus Donatas

9. Vaidotas Edgaras

10. Vilkevičius Ernestas

11. Venskevičiūtė Neringa

1993 - 1994

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Marcinkevičius Eimutis- Indriūnas Juozapas - tikyba

2. Jurgutytė Audronė - Grikevičienė - istorija, etika, dailė, darbai

3. Stanionienė Kristina               - lietuvių k.

4. Steiblienė Nijolė                     - lietuvių k.

5. Zakšauskaitė Rima                 - anglų k.

6. Sinickienė Virginija               - rusų k.

7. Pauliukaitienė Virginija         - matematika

8. Liubomirskienė Irena             - fizika

9. Balsienė Tatjana                     - chemija, biologija

10. Babenskienė Romualda        - geografija

11. Černauskienė Janina             - muzika

12. Šmuilys Zenonas                   - darbai

13. Adomaitis Arvydas               - kūno kultūra

14. Urbonienė Edita                    - etninė kultūra                                                            

15. Ališauskienė Janina               -  pradinės

      Urbonavičienė Alma                 klasės

      Matonienė Vilma 

      Saltonienė Ramutė

1993 - 1994

Auklėtoja Audronė Jurgutytė- Grikevičienė                                                                                              

9 klasė

1. Alekna Mindaugas

2. Balsevičiūtė Edita

3. Bartkus Raimondas

4. Butenytė Gražina

5. Buožys Vidmantas

6. Kalasūnaitė Daiva

7. Kalinauskas Vidas

8. Kasbaras Donatas

9. Kielaitė Lijana

10. Knizelis Tomas

11. Krunglevičius Dainius

12. Kaupas Dangis

13. Lukoševičius Valdemaras

14. Narbutas Aurimas

15. Neverauskas Raimondas

16. Paulauskas Vitoldas

17. Stašaitytė Edita

18. Vaidalauskaitė Kristina

19. Visockas Marius

20. Vitkauskaitė Stasė

1994 - 1995

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Marcinkevičius Eimutis               - tikyba

2. Boguševičiūtė Vaida Vėlienė                                      

3. Stanionienė Kristina                    - lietuvių k.

4. Steiblienė Nijolė                          - lietuvių k.

5. Ivaškevičiūtė Gintarė                  - anglų k.

6. Sinickienė Virginija                     - rusų k.

7. Grikevičienė  Audronė                - istorija, dailė, darbai               

8. Pauliukaitienė Virginija               - matematika

9. Karnilavičienė Rita                      - fizika

10. Balsienė Tatjana                        - chemija, etika, biologija,

                                                           geografija

11. Černauskienė Janina                    - muzika

12. Šmuilys Zenonas                         - darbai

13. Veselovas Olegas                        - kūno kultūra

14. Ališauskienė Janina                       

      Dovydavičiūtė Diana                     

      Matonienė Vilma                            

      Saltonienė Ramutė                         

1994 - 1995

           Auklėtojos: Rima Zakšauskaitė,

                                  Janina Černauskienė

9 klasė

1. Budrys Almantas

2. Dambrauskas Virginijus

3. Danilevičiūtė Rasa

4. Gargasaitė Reda

5. Ivaškevičius Gražvydas

6. Petrulevičiūtė Renata

7. Romaneckaitė Renata

8. Sadauskaitė Edita

9. Steponavičiūtė Silvana

10. Šaras Denisas

11. Šliumpaitė Loreta

12. Šuščevičiūtė Rima

13. Žmiejauskaitė Kristina

1995 - 1996

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Indriūnas Juozapas                 - tikyba

2. Vėlienė Vaida                         - tikyba

3. Matonienė Vilma                    - etika

4. Steiblienė Nijolė                     - lietuvių k.

5. Stanionienė Kristina               - lietuvių k.

6. Ivaškevičiūtė Gintarė              - anglų k.

7. Sinickienė Virginija                - rusų k.

8. Grikevičienė Audronė             - istorija, darbai,dailė

9. Pauliukaitienė Virginija           - matematika

10. Liubomirskienė Irena             - fizika

11. Babenskienė Romualda          - geografija

12. Balsienė Tatjana                     - geografija, biologija, chemija

13. Černauskienė Janina               - muzika

14. Šmuilys Zenonas                     - darbai

15. Veselovas Olegas                    - kūno kultūra

16. Ališauskienė Janina                 - prad kl.

      Dovydavičiūtė Diana

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1995 - 1996

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

9 klasė

1.        Aleknaitė Lina

2.        Dubininkas Arijandas

3.        Dulieba Rimvydas

4.        Grigaitė Deivilė

5.        Grigaitė Jūratė

6.        Grudzinskaitė Laima

7.        Kaukaitė Zita

8.        Kondrotaitė Inesa

9.        Lukoševičiūtė Jūratė

10. Lukša Tomas

11. Malinauskas Deivydas

12. Pauliukaitytė Jovita

13. Pšenaškaitė Danutė

14. Vaitiekūnas Šarūnas

15. Valodkaitė Asta

1996 - 1997

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Klimkienė Regina                    - tikyba

2. Vėlienė Vaida                          - tikyba

3. Matonienė Vilma                     - etika

4. Steiblienė Nijolė                      - lietuvių k.

5. Stanionienė Kristina                - lietuvių k.

6. Zigmantavičius Ramūnas        - anglų k.

7. Sinickienė Virginija                - rusų k.

8. Grikevičienė Audronė             - istorija, darbai, dailė

9. Pauliukaitienė Virginija          - matematika

10. Liubomirskienė Irena            - fizika

11. Balsienė Tatjana                    - geografija, biologija, chemija

12. Černauskienė Janina               - muzika

13. Šmuilys Zenonas                    - darbai

14. Mockūnas K.                          - kūno kultūra

16. Ališauskienė Janina                - pradinės

      Dovydavičiūtė Diana                 klasės

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1996 -1997

 Auklėtoja Nijolė Steiblienė

9 klasė

1.        Balsevičius Vaidas

2.        Bartkutė Edita

3.        Bartkutė Jurgita

4.        Buožys Nerijus

5.        Kiela Andrius

6.        Klemantavičius Svajūnas

7.        Krunglevičius Giedrius

8.        Paulauskaitė Sandra

9.        Petrulevičius Nerijus

10. Petrulevičius Tomas

11. Sinickaitė Jurga

12.        Steiblys Simonas

13. Vaidotas Donatas

14. Volodka Andrius

15. Žarnauskas Rimas

1997 – 1998

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1. Klimkienė Regina                    - tikyba

2. Vėlienė Vaida                          - tikyba

3. Matonienė Vilma                     - etika

4. Steiblienė Nijolė                      - lietuvių k.

5. Stanionienė Kristina                - lietuvių k.

6. Zigmantavičius Ramūnas        - anglų k.

7. Sinickienė Virginija                - rusų k.

8. Grikevičienė Audronė             - istorija, darbai, dailė

9. Pauliukaitienė Virginija          - matematika

10. Liubomirskienė Irena            - fizika

11. Balsienė Tatjana                    - geografija, biologija, chemija

12. Černauskienė Janina               - muzika

13. Šmuilys Zenonas                    - darbai

14. Mockūnas K.                          - kūno kult.

15. Ališauskienė Janina                - pradinės

      Dovydavičiūtė Diana                 klasės

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1997 - 1998

Auklėtoja Audronė Grikevičienė

9 klasė

1.        Akelaitis Algimantas

2.        Dirsė Raimondas

3.        Dubininkas Darius

4.        Grinytė Jurgita

5.        Kunickytė Dovilė

6.        Plančiūnas Nerijus

7.        Ramaneckaitė Jurgita

8.        Sadulaitė Laura

9.        Utkevičius Marius

10. Venckutė Inga

1998 – 1999

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                       - tikyba

 2. Matonienė Vilma                  - etika

 3. Steiblienė Nijolė                   - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė            - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija              - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė           - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita               - matematika, kompiuterinio

                                                      raštingumo pradmenys

 8. Liubomirskienė Irena            - fizika

 9. Balsienė Tatjana                    - geografija, chemija, biologija    

10. Kavoliūnas Tadas                 - dailė

11. Černauskienė Janina             - muzika

12. Šmuilys Zenonas                   - darbai

13. Stanionis Saulius                   - kūno kultūra

14. Saltonienė Ramutė                - pradinės

      Ališauskienė Janina                 klasės         

      Dovydavičiūtė Diana          

      Urbonavičienė Alma          

1998 - 1999

 Auklėtoja Tatjana Balsienė

9 klasė

1. Ališauskas Paulius

2. Bakanovas Vaidas

3. Brazauskas Mindaugas

4. Ivancovaitė Milena

5. Kondrotaitė Airė

6. Kursevičiūtė Vaida

7. Žarnauskaitė Lina

Visi 9 kl. mokiniai ( išskyrus Ivancovaitę Mileną) perkelti į 10 kl.

1999 - 2000

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Kavoliūnas Tadas              - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Šmuilys Zenonas               - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė            - pradinės

      Ališauskienė Janina               klasės      

      Dovydavičiūtė Diana          

      Urbonavičienė Alma           

1999 - 2000

Auklėtoja Tatjana Balsienė

10 klasė

1.      Ališauskas Paulius

2.      Bakanovas Vaidas

3.      Brazauskas Mindaugas

4.      Kondrotaitė Airė

5.      Kursevičiūtė Vaida

6.      Žarnauskaitė Lina

2000 – 2001

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Sagatytė Dalia                    - tikyba ( pavadavo V. Vėlienę))

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Kavoliūnas Tadas              - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Šmuilys Zenonas               - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė             - pradinės

      Ališauskienė Janina                 klsės          

      Dovydavičiūtė Diana          

      Urbonavičienė Alma           

2000 - 2001

Auklėtoja Vilma Matonienė

10 klasė

1.      Buožys Rolandas

2.      Daktaraitė Jolita

3.      Gureckas Mindaugas

4.      Janušauskaitė Audronė

5.      Mikalauskas Tadas

6.      Monstavičius Mindaugas

7.      Narbutaitė Agnė

8.      Pauliukaitis Andrius

9.      Poška Marius

                                     10. Sadulaitė Vitalija

    11. Stankevičiūtė Dovilija

    12. Vaitiekūnas Tomas

    13. Vilkelis Audrius

    14. Žirlys Dangis

2001 - 2002

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Sinickaitė Dina                  - anglų kalba (pavad.)

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Kavoliūnas Tadas              - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Juškus Henrikas                 - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė             - pradinės

       Ališauskienė Janina               klasės      

       Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma         

2001 - 2002

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

1.      Čeponis Tomas

2.      Dabulskytė Sandra

3.      Kalasūnas Eimantas

4.      Klemantavičius Raimondas

5.      Kursevičius Vidas

6.      Marcinkus Nerijus

7.      Minikauskaitė Milda

8.      Plančiūnas Mindaugas

9.      Pociūnas Evaldas

    10.   Stankevičiūtė Rima

    11.   Stonkutė Giedrė

2002 - 2003

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                 

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Kavoliūnas Tadas              - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Juškus Henrikas                 - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15.  Saltonienė Ramutė              - pradinės klasės

       Ališauskienė Janina            

        Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma          

2002 - 2003

 Auklėtoja Gintarė Ivaškevičiūtė

10 klasė

1.      Činikaitė Aurika

2.      Kalasūnas Algimantas

3.      Paulauskaitė Jolita

4.      Rajackas Žymantas

5.      Statkevičius Egidijus

6.      Šaduika Aivaras

7.      Tamulis Irmantas

8.      Urbonavičius Mindaugas

9.      Vandzinskas Vaidotas

2003 - 2004

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Kavoliūnas Tadas              - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Juškus Henrikas                 - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė             - pradinės klasės

      Ališauskienė Janina             

      Dovydavičiūtė Diana          

    Urbonavičienė Alma            

2003 – 2004

 Auklėtoja Audronė Grikevičienė

10 klasė

1.      Atgalainis Arminas

2.      Barauskaitė Asta

3.      Činikas Aurimas

4.      Ylius Nerijus

5.      Gureckas Gediminas

6.      Jegelavičiūtė Sonata

7.      Konrodaitė Justė

8.      Marcinkutė Aušra

9.      Narbutaitė Gytė

10. Ovsenas Saulius

11. Pociūnaitė Evelina

12. Sadulaitė Odeta

13. Stonkutė  Aušra

14. Sundukovaitė Eglė

15. Vandzinskas Andrius

16. Varkala Tadas

17. Venskevičius Mindaugas

18. Vidžiūnas Andrius

19. Vidžiūnaitė Lina

20. Vyšniauskaitė Sandra

21. Čiupaitė Jolanta

2004 – 2005

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Vencevičienė Janina         - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Šmuilys Zenonas               - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė             - pradinės klasės

      Ališauskienė Janina            

       Dovydavičiūtė Diana           

      Urbonavičienė Alma          

 16. Indrė Mackevičienė        - socialinė    pedagogė

2004 - 2005

 Auklėtoja Vaida Vėlienė

10 klasė

1.      Bartkutė Diana

2.      Černauskas Gytis

3.      Jančys Deividas

4.      Kiela Dainius

5.      Krivickaitė Edita

6.      Medėkšaitė Simona

7.      Plančiūnas Rolandas

8.      Rajackas Valdas

9.      Utkevičius Donatas

10. Žirlytė Vaida

2005 - 2006

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Pareigis Algimantas           - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Šmuilys Zenonas               - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė              - pradinės klasės

       Ališauskienė Janina            

       Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma          

 16. Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2005 - 2006

Auklėtoja Nijolė Steiblienė

10 klasė

1.      Domanskis Audrius

2.      Grigonis Darius

3.      Jokubaitis Paulius

4.      Ožekauskaitė Lina

5.      Ožekauskas Gediminas

6.      Pačkauskaitė Inga

7.      Ruškulytė Ugnė

8.      Sodaitis Danas

9.      Stagniūnas Audrius

10. Vandzinskas Airidas

      11. Žarnauskaitė Vita

      12. Žirgulis Edgaras

2006 - 2007

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Skalskytė Sandra               - vokiečių k.

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Jasiulevičius Vilmantas      - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Juškus Henrikas                 - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė            - pradinės klasės        

       Ališauskienė Janina            

       Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma         

 19. Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2006 - 2007

Auklėtoja Vilma Matonienė

10 klasė

1.      Atgalainytė Orinta

2.      Kelpša Justinas

3.      Kiela Paulius

4.      Kumetis Gediminas

5.      Liukumas Deividas

6.      Ovsenas Mindaugas

7.      Pociūnaitė Ernesta

8.      Račkevičiūtė Kristina

9.      Taujanskaitė Ligita

2007 – 2008

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

     Bartkutė Jurgita                  - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                              

 8. Jasiulevičius Vilmantas      - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Audrius Vasiliauskas         - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė              - pradinės klasės

       Ališauskienė Janina            

       Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma        

 19.  Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2007 - 2008

Auklėtoja  Janina Černauskienė

10 klasė

1.      Činikas Arminas

2.      Ivancovas Edvardas

3.      Yliūtė Jovita

4.      Kačegavičius Ignas

5.      Klemantavičius Gediminas

6.      Lopetaitis Mantas

7.      Mandrijauskas Gvidas

8.      Mikalauskaitė Erika

9.      Pačkauskas Mindaugas

10. Parapjonavičius Robertas

11. Pociūnaitė Monika

12. Pociūnaitė Simona

13. Rabikas Paulius

14. Ruškulytė Ligita

15. Tamulytė Evelina

16. Vyšniauskas Tomas

2008 – 2009

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, darbai                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Jasiulevičius Vilmantas      - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Vaičiulis Rimantas            - darbai

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Saltonienė Ramutė             - pradinės klasės

      Ališauskienė Janina            

      Dovydavičiūtė Diana         

      Urbonavičienė Alma      

 16. Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2008 - 2009

                     Auklėtojos: Gintarė Ivaškevičiūtė,

                                     pavadavo Dina Sinickaitė

10 klasė

1.      Kiela Kęstutis

2.      Kumetytė Alma

3.      Lopetaitis Paulius

4.      Loveikaitė Jomantė

5.      Medėkša Žybartas

6.      Narbutaitė Indra

7.      Pozingytė Gintarė

8.      Vekrikas Aurelijus

9.      Višniauskaitė Samanta

2009 – 2010

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė        - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė     - istorija, technologijos                                                

 7. Karnilavičienė Rita             - matematika                                              

 8. Jasiulevičius Vilmantas      - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Baltrūnas Virginijus          - technologijos

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Ališauskienė Janina          - pradinės klasės       

       Dovydavičiūtė Diana        

       Urbonavičienė Alma       

 16. Saltonienė Ramutė – spec. pedagogė             

 17. Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2009 - 2010

Auklėtoja Audronė Grikevičienė

10 klasė

1. Butėnis Mindaugas

2. Kelpša Laurynas

3. Rabikas Žilvinas

4. Račkevičius Vytautas

5. Ruškulytė Sonata

6. Šaduikaitė Edita

7. Šaduikaitė Lina

8. Šaduikytė Gitana

2010 – 2011

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė        - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė       - istorija, technologijos                                                

 7. Karnilavičienė Rita             - matematika                                             

 8. Jasiulevičius Vilmantas      - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Poderienė Virginija           - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina          - muzika

 13. Baltrūnas Virginijus          - technologijos

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Ališauskienė Janina          - pradinės klasės       

       Dovydavičiūtė Diana        

       Urbonavičienė Alma        

 16. Saltonienė Ramutė – spec. pedagogė             

 17. Spūdytė Neringa - socialinė pedagogė

2010 - 2011

Auklėtoja Vaida Vėlienė

10 klasė

1.      Atgalainytė Austė

2.      Bagdonaitė Sandra

3.      Budraitis Daumantas

4.      Dirsė Martynas

5.      Giedraitis Edgaras

6.      Krugliakovas Tadas

7.      Mikėnas Erikas

8.      Urbonavičius Justinas

9.      Vekrikas Eimutis

2011 – 2012

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė        - istorija, technologijos                                                 

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Jasiulevičius Vilmantas     - fizika

 9. Balsienė Tatjana                 - geografija, biologija

 10. Mikalauskienė Vilma       - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta            - dailė

 12. Černauskienė Janina - Kučiauskas Algirdas - muzika

 13. Baltrūnas Virginijus          - technologijos

 14. Stanionis Saulius               - kūno kultūra

 15. Ališauskienė Janina           - pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana         

       Urbonavičienė Alma     

 16. Bukauskienė Aldona         - socialinė pedagogė

 17. Saltonienė Ramutė            - spec. pedagogė

2011 - 2012

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

1. Beliūnas Matas

2. Braziulionytė Aistė

3. Krutinis Mantas

4. Mikalauskas Aurimas

5. Taujanskas Egidijus

2012 – 2013

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    - tikyba

 2. Matonienė Vilma               - etika

 3. Steiblienė Nijolė                - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė - anglų kalba

 5. Sinickienė Virginija           - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė     - istorija, technologijos                                                

 7. Karnilavičienė Rita            - matematika                                             

 8. Jasiulevičius Vilmantas     - fizika

 9. Balsienė Tatjana                - geografija, biologija

 10. Mikalauskienė Vilma       - chemija   

 11. Smalskienė Jolanta           - dailė

 12. Kučiauskas Algirdas         - muzika

 13. Baltrūnas Virginijus         - technologijos

 14. Stanionis Saulius              - kūno kultūra

 15. Ališauskienė Janina           - pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana          

       Urbonavičienė Alma    

 16. Bukauskienė Aldona         - socialinė pedagogė

 17. Saltonienė Ramutė            - spec. pedagogė

2012 – 2013

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

1. Balčiūnas Karolis

2. Budraitis Skirmantas

3. Gudaitytė Rasminta

4. Jančys Ovidijus

5. Loveika Donatas

6. Luščinskaitė Dovilė

7. Pociūnaitė Erminta

8. Ruškulis Arnoldas

9. Žirlytė Raimonda

10. Rupšys Kęstutis

2013 - 2014

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                   - tikyba

 2. Matonienė Vilma              - etika

 3. Steiblienė Nijolė               - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė - anglų kalba

 5. Nečajeva Oksana               - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė    - istorija, technologijos,

                                               pilietiškumo pagrindai                                                       

 7. Jasiulevičius Vilmantas     - fizika, informatika

 8. Mikalauskienė Vilma         - chemija

 9. Butkienė Aida                    - biologija

 10. Vilkelienė Alicija            - geografija, ekonomika

 11. Smalskienė Jolanta           - dailė

 12. Golcas Vidmantas            - muzika

 13. Baltrūnas Virginijus         - technologijos

 14. Stanionis Saulius              - kūno kultūra

 15. Ališauskienė Janina           - pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana         

       Urbonavičienė Alma      

 16. Bukauskienė Aldona         - socialinė pedagogė

 17. Saltonienė Ramutė            - spec. pedagogė

2013 – 2014

 Auklėtoja  Vilma Matonienė

10 klasė

1. Budraitis Žygimantas

2. Čiupas Paulius

3. Masaitytė Karina

4. Raižys Gytis

5. Rupšytė Airida

6. Žirlys Aurimas

2014 - 2015

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                 - tikyba

 2. Matonienė Vilma            - etika

 3. Steiblienė Nijolė             - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė - anglų kalba

 5. Nečajeva Oksana            - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė    - istorija, technologijos,

                                              pilietiškumo pagrindai                                                

7. Jasiulevičius Vilmantas   - fizika, informatika

 8. Poderienė Virginija       - chemija

 9. Feiferienė Rusnė           - biologija

 10. Smalskienė Jolanta       - dailė

 11. Saukaitytė Edita            - muzika

 12. Baltrūnas Virginijus     - technologijos

 13. Stanionis Saulius          - kūno kultūra

 14. Varkalaitė Sandra         - lietuvių k.

 15. Vilkelienė Alicija         - geografija, ekonomika

 16.  Vaitiekūnienė Jurgita           - 1 klasė

        Ališauskienė Janina             - 2 klasė

        Dovydavičiūtė Diana           - 3 klasė

        Urbonavičienė Alma            - 4 klasė

 17. Bukauskienė Aldona     - socialinė pedagogė

 18. Saltonienė Ramutė        - spec. pedagogė

2014 – 2015

Auklėtoja  Nijolė Steiblienė

10 klasė

1. Gudaitytė Miglė

2. Liberytė Karolina

3. Raižytė Monika

4. Rupšys Arminas

5. Urbonavičius Karolis

6. Višniauskas Mantvydas

2015 – 2016

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                 - tikyba

 2. Matonienė Vilma            - etika

 3. Steiblienė Nijolė             - lietuvių kalba

 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė - anglų kalba

 5. Nečajeva Oksana            - rusų kalba

 6. Grikevičienė Audronė    - istorija, technologijos,

                                               pilietiškumo pagrindai                                               

 7. Jasiulevičius Vilmantas   - fizika, informatika

 8. Poderienė Virginija       - chemija

 9. Feiferienė Rusnė           - biologija

 10. Smalskienė Jolanta       - dailė

 11. Saukaitytė Edita-Markevičienė - muzika

 12. Baltrūnas Virginijus     - technologijos

 13. Stanionis Saulius          - kūno kultūra

 14. Varkalaitė Sandra         - lietuvių k.

 15. Vilkelienė Alicija         - geografija, ekonomika

 16. Vaitiekūnienė Jurgita           - 2 klasė

       Ališauskienė Janina             - 3 klasė

       Dovydavičiūtė Diana           - 4 klasė

       Urbonavičienė Alma            - 1 klasė

 17. Bukauskienė Aldona     - socialinė pedagogė

 18. Saltonienė Ramutė        - spec. pedagogė

2014 – 2015

Auklėtoja  Gintarė Ivaškevičiūtė-Dirdė

10 klasė

1. Baldyška Vygantas

2. Gžigužauskas Lukas

3. Gudaitytė Goda

4. Mušinskas Saidas

5. Siutilaitė Aistė

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com