Darbuotojų darbo užmokestis

  

Skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio18 d. nutarimu Nr. 480 (2013-11-27 nutarimo Nr. 1109 redakcija) ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 18 punktu.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (eurais)

 

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 

       2015 m.

I ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

I ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis

II ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

II ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis

III ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

III ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis

IV ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

IV ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis

1.

Vadovai

4,5

780

4,5

780

4,5

786

4

867

2.

Pedagoginiai specialistai

18,59

586

18,59

586

18,5

593

18,5

595

3.

Mokytojai

2,48

408

2,51

408

2,67

410

2,83

409

4.

Vyr. mokytojai

20,99

461

21,05

461

20,89

462

20,71

465

5.

Mokytojai metodininkai

13,71

492

13,73

492

13,68

492

13,64

493

6.

Specialistai

1,75

443

1,75

443

1,75

448

2,25

435

7.

Tarnautojai

2,75

369

2,75

369

2,75

381

2,72

382

8.

Aptarnaujantis personalas

30,40

315

30,40

315

30,95

341

32,45

341

                         

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com